QL i Sollefteå ekonomisk förening har sedan starten 2003 verkat för en positiv utveckling av Sollefteås centrum med inriktning på handeln.

Vår nya idé är ganska enkel – vi vill utveckla befintliga och nya arrangemang i Sollefteå. Något som alla företag, medborgare och besökare vinner på.