Vi är QL

QL i Sollefteå är en ekonomisk förening som startades 2003. QL:s målsättning är att hitta nya och utveckla befintliga arrangemang samt att stötta, initiera och locka större evenemang till Sollefteå kommun.

Medlemmar i föreningen är Handel Sollefteå, Företagarna Sollefteå, Fastighetsägarna Mitt Nord och Sollefteå kommun.

Det är kul i Sollefteå

Tidigare år har QL, genom sin cityledare, varit en part som arbetet med handlarna i Sollefteå och varit en aktör när det gällt att arrangera och samordna små som stora aktiviteter. Numera vill vi agera som en part för nya och lite större arrangemang i hela kommunen.

Vår nya idé är ganska enkel – vi vill utveckla befintliga och nya arrangemang i Sollefteå. Något som alla företag, medborgare och besökare vinner på.

Så här fungerar det!

Vi vet att det varje år genomförs många bra arrangemang av vitt skilda slag. Det är här vi kommer in. Vi vill vara en resurs för att driva på utvecklingen av dessa arrangemang men framförallt vara en motor för att skapa nya arrangemang, under hela året.

Att dra igång ett nytt arrangemang, skidtävling, musikfestival, marknad, handbolls­turnering etc, är ofta förenat med en viss risk. Ibland faller bra idéer redan på planeringsstadiet p.g.a. det ekonomiska åtagandet. Här kan QL hjälpa till för att trygga genomförandet genom att ta en del av risken som arrangören tar avseende biljettintäkten. Beroende på t.ex. vädret kan antalet besökare komma att variera stort.

Pengarna som näringslivet investerar (genom att betala en frivillig serviceavgift) kommer gå oavkortat till arrangemang i Sollefteå.

Vad vinner vi på detta?

Genom att locka människor med roliga arrangemang till Sollefteå så blir vi alla vinnare.

Fler väljer att övernatta! Fler ska tanka sina bilar! Fler ska äta och fika! Fler handlar hos våra köpmän! Ökat slitage skapar behov av lokala snickare, rörmokare, elektriker! Fler behöver transport med buss, taxi, tåg, flyg! Flerföretagare vill annonsera! Fler företagare behöver datahjälp och hemsidor! Fler behöver…

Detta är exempel på effekterna av ett ökat intresse för Sollefteå genom större, bättre och fler arrangemang. Vi tror att vårt nya upplägg kommer öka antalet roliga arrangemang i hela vår kommun och därför hoppas vi att du som vi ser din medverkan som mycket viktig.