Vi vet att det varje år genomförs många bra arrangemang av vitt skilda slag. Det är här vi kommer in. Vi vill vara en resurs för att driva på utvecklingen av dessa arrangemang men framförallt vara en motor för att skapa nya arrangemang, under hela året.