Genom att locka människor med roliga arrangemang till Sollefteå så blir vi alla vinnare! Fler väljer att övernatta, äta och fika i vår kommun och fler handlar i butikerna. Ökat slitage skapar behov av lokala snickare, rörmokare, elektriker. Detta är exempel på effekterna av ett ökat intresse för Sollefteå genom större, bättre och fler arrangemang.